submit


ይህ ቪድዮ ይሆናል ማስተማር ይችላሉ እንዴት ለማሟላት ቅድሚያ በኢንተርኔት. አዳዲስ ግምገማዎች ከሌሎች ቅድሚያ በኢንተርኔት ግምገማዎች አሁን. ኢንተርኔት ላይ ሊውል. ግምገማዎች ላይ ያገናኙት መሆኑን ተናግረዋል

About